Welkom bij Opleidingsschool Noord-Limburg

Maak hier uw keuze

Over OSNL

Missie / Visie

'Iedereen leert'

Partners binnen Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) werken in een euregionaal georiënteerde regio samen vanuit een gedeelde visie op en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden, begeleiden en beoordelen, en professionaliseren van (aanstaande) leraren. De lerende, het opleidingsinstituut en de school samen ‘maken’ het proces van Samen Opleiden tot een succes. Het partnerschap wordt daarbij gezien als een netwerkorganisatie in ontwikkeling.

Vanuit het adagium dat ‘het samengaan der delen meer oplevert dan de som der delen’ realiseren we zo binnen Opleidingsschool Noord-Limburg een klimaat waarbinnen elke lerende zich ‘op maat’ kan ontwikkelen zowel binnen een specifieke partner als binnen de opleidingsschool als geheel. Met het breedst mogelijke onderwijsaanbod als fundament is OSNL onderscheidend als verbindende ontmoetingsplaats voor lerenden op alle niveaus waarbij, naast ontwikkeling op professioneel vlak, ook nadrukkelijk aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Pijlers van de visie

Onze gezamenlijke maatschappelijke opdracht is individuele ontplooiing en voorbereiding van leerlingen op beroepskeuze en verantwoord burgerschap en van studenten op hun docentschap. We hanteren hierbij drie gezamenlijke uitgangspunten, niet alleen voor het leren van leerlingen en het opleiden van studenten maar ook voor het professionaliseren van jonge professionals en experts in de opleidingsschool.

Pijler 1

Leren in context van beroep en samenleving

Leren is krachtiger en zinvoller wanneer het ingebed is in uitvoering van een beroep of een taak in de samenleving. We werken met onze leerlingen met en in bedrijven in de regio (voorbeeld: Venlo-on-stage, Jet-Net, Op niveau in de regio). Onze leraren staan hiervoor in contact met de wereld buiten de school. We leiden op middels authentieke taken waarin praktijk en theorie verbonden zijn en waarbij de lerende als volwaardige partner beschouwd wordt. We professionaliseren in context van werk op school en onderzoek naar onderwijs en leren.

Pijler 2

Maatwerk in leren

We begeleiden adaptief en met persoonlijke aandacht vanuit het eigen leerprogramma van individuele lerenden, gegeven eigen, specifieke leervragen. Zo gaan we van vaststaande leerroutes naar gepersonaliseerd leren door middel van inzet van verschillende contexten van de scholen binnen het partnerschap. Het (werkplek)leren staat centraal en kan zelfs schooloverstijgend plaatsvinden. Samen bieden we de meest rijke context aan onderwijs aan: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium/verkort/verrijkt vwo en alles wat ertussen zit. Daarnaast bestaan er veel mogelijkheden voor verdere specialisatie/verdieping en bieden we een brede variatie aan professionaliseringsactiviteiten.

Pijler 3

Onderzoekend leren in gemeenschap

We leren alle lerenden onderzoeksvaardigheden en een onderzoekende houding aan (projecten, profiel/sectorwerkstukken, Onderzoek en Ontwerp, Da Vinciklas, junior/masterklas). We zien leren als gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij elkaar vertrouwensvol uitdagen centraal staat. Onze leraren zijn hierin rolmodel voor leerlingen, voor studenten en voor elkaar. Leren, opleiden en professionaliseren is krachtiger en zinvoller wanneer het ingebed is in een ‘community of inquiry’: een gemeenschap waarin deelnemers elkaar ondersteunen en uitdagen vanuit een onderzoekende benadering.

‘Onderzoekend leren in gemeenschap’

Ons Team

‘Leren in context van beroep en samenleving’

Partners

De acht samenwerkende partners van de aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) vormen samen het fundament en de twee hoekstenen van de opleidingsschool als ‘opleidingshuis’.

Partners binnen OSNL zijn zes scholen voor voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten:

Bouwens van der Boije College

Nieuwsgierig naar jou...

Het Bouwens van der Boijecollege; kort gezegd het Bouwens is een brede school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Peel en Maas met ongeveer 1600 leerlingen en 170 personeelsleden.

In de realisatie van onze missie en visie vinden wij resultaatgerichtheid, toekomstgerichtheid, vertrouwen, passie en persoonlijke benadering belangrijk. We vinden dat deze vijf waarden herkenbaar moeten zijn in de dagelijkse praktijk voor leerlingen, ouders en medewerkers van het Bouwens. In de opleidingen is aandacht voor respectvolle samenwerking met elkaar en de omgeving, contacten met het bedrijfsleven, de overheid en het culturele en maatschappelijke leven.

Het Bouwens biedt een actieve omgeving aan waarin onderwijsprofessionals kennis delen.

Technasium; Taalbeleid; Big Picture Learning; Topsportklas; Sportklas; Versterkt mentoraat; Bouwensweek; SPOP; LOB; Keuzes vernieuwing VMBO; Gymnasium; Ondersteuningsplan; Effect OL-uren; Functie mediatheek in school.

Dendron College

De persoonlijke school met kansen voor elke leerling

Dagelijks volgen ruim 2100 leerlingen onderwijs aan het Dendron College. Samen met docenten, directie en onderwijsondersteunend personeel is het een klein dorp waar alles is gericht op groei en ontwikkeling van jonge mensen. En met succes. In januari 2018 zijn we uitgeroepen tot ‘Superschool’.

We willen voor al deze leerlingen een persoonlijke school zijn, met kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen op maat. Het Dendron College is een school met heel veel extra’s. We verzorgen naast het onderwijs lessen en activiteiten waarbij talent tot uiting komt.

Het Dendron College is een uitstekende school met heel veel extra’s. Wij bieden een eigen omroepploeg (Dendron TV), debatclub, een kunstklas en een sportklas, muziek-theaterklas, diverse VWO+ projecten voor inhoudelijk verdieping, Op Niveau in de regio- persoonlijk loopbaanleren programma voor VWO-leerlingen, Cambridge English, Science Symposium, masterclasses en virtual reality, internationalisering

Onze school heeft de ambitie studenten die het onderwijs in willen enthousiast te maken en te houden.  Onze enthousiaste werkplekbegeleiders investeren in jou, dus is het logisch dat we van jou hetzelfde vragen. Onze begeleiding stemmen we geheel af op jouw leerdoelen. We brengen niet alleen kennis en vaardigheden over, maar laten je vooral “je eigenheid als docent” in jou ontdekken. Persoonlijker kan niet!

Raaylandcollege

De toekomst begint vandaag

Het Raayland College is een veelzijdige, regionale school met een veilig en stimulerend leerklimaat. We bieden een breed, eigentijds aanbod. Ruim 2.000 leerlingen volgen bij ons voortgezet onderwijs bestaande uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Goede begeleiding en goed onderwijs staat voorop. Iedereen vindt bij ons iets dat bij hem of haar past, bijvoorbeeld het technasium voor havo/vwo, talentklassen op gebied van sport, art, multimedia en discovery, Cambridge English en twee bijzondere techniekroutes.

Onze school is aangesloten bij ELOS. Dat betekent dat we in de schoolloopbaan van onze leerlingen aandacht besteden aan het feit dat we Europeanen zijn.

Het Raayland College werkt al jaren structureel samen met de lerarenopleidingen. Gezamenlijk hanteren we gemeenschappelijke beoordelingscriteria, visie en instrumenten om studenten te begeleiden. Ook vinden wij het belangrijk dat docenten in opleiding actief kunnen deelnemen aan onze onderwijsinnovaties en aan onze intervisie -en themabijeenkomsten.

Ons motto is dan ook dat leraren niet meer de kennisoverdragers zijn van vroeger, maar ontwerpers van leerarrangementen!

College Den Hulster

Een school, die onderwijs persoonlijk maakt

College Den Hulster is een school voor en van de leerling, een dynamische school die voortdurend in ontwikkeling blijft. We vinden het belangrijk dat leerlingen in een prettige en veilige omgeving kunnen leren en zich maximaal kunnen ontwikkelen waarbij veel aandacht is voor persoonlijk leren.

We bieden verschillende onderwijsprogramma’s aan. Zo beschikt de school over het predicaat Technasium, is het een erkende tto-school (tweetalig onderwijs, met het hoogst haalbare niveau van Engels, het IB language A) en behoort het tot de vier Topsport Talent Scholen in Limburg. Verder heeft het een Da Vinci afdeling in huis (tweetalig vwo voor hoog- en meerbegaafden) en bieden we in de onderbouw van het vmbo het vak technology & design aan. In de bovenbouw beschikken wij over een Technodome, waarin op het gebied van de techniek nauw wordt samen gewerkt met het MBO (doorlopende leerlijn).

Stagiaires voelen zich thuis op onze school en kunnen, indien ze dit willen, kennis maken met alle aspecten van het echte schoolleven zoals bv teamvergaderingen en studiemiddagen. Op die manier bevinden ze zich midden in de bruisende onderwijspraktijk van alle dag. Kwaliteit staat bij College Den Hulster hoog in het vaandel. De stagiaires dragen daarbij hun steentje bij: op basis van hun waardevolle input weten wij de kwaliteit van het opleiden in de school steeds weer te verbeteren.

Blariacumcollege

Persoonlijke aandacht, sportactief, excellent

Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past.

Het Blariacumcollege is een school die steeds in ontwikkeling is. Voor iedere leerling bieden wij onderwijs aan dat past bij de leerling. We werken in een kleinschalige omgeving zodat de leerling zich gemakkelijk en snel thuis voelt. Onze gebouwen zijn zo ingericht dat er veel leerlingen tegelijkertijd les kunnen volgen, zonder dat het druk lijkt. Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. Niet alleen tijdens de lessen, ook tijdens de begeleiding buiten de lessen hebben wij een uitgebreid aanbod aan ondersteuning. Zowel Maasland als Het Plein zijn een essentieel onderdeel van het aanbod van het Blariacumcollege. Om de persoonlijke aandacht nog beter af te stemmen op de leerlingen, werken we in het vmbo met ‘coachgroepen’. Mede door het oplossingsgericht werken vergroten wij het eigenaarschap van de leerling. Zodoende bereiden wij de leerlingen goed voor op hun plek in de maatschappij.

Het Blariacumcollege wil het beste uit haar leerlingen halen. Een goed opgeleide docent met de juiste vaardigheden en competenties speelt hierbij een grote rol. Om die reden wordt veel energie gestoken in het samen opleiden van (aanstaande) docenten binnen de school door middel van een kwalitatief goede begeleiding op maat.

Valuascollege

... méér dan een school!

Het Valuascollege is een school die breed onderwijs aanbiedt van VMBO beroepsonderwijs t/m Gymnasium. We hebben ook een ISK afdeling (Internationale Schakel Klas). Het is een grote school maar onze passie uit zich in het feit dat wij ‘méér dan een school’ zijn. Dit betekent dat wij erg veel waarde hechten aan maatwerk en differentiatie.

Wij staan bekend om onze TOPklassen. Deze klassen combineren talent met voortgezet onderwijs. Deze TOPklassen zijn er binnen alle niveaus voor de talenten: musical, muziek, dans, voco, tennis, handbal, hockey en kunst. Daarnaast heeft bv onze VMBO HBR afdeling (Horeca, Bakkerij en Recreatie) in de wijde omgeving een zeer goede naam.

De volgende onderdelen kenmerken onze school als opleidingsplek:

– bijeenkomsten voor beginnend docenten (themabijeenkomsten en intervisie; ook bovenschools binnen OGVO)

– bijeenkomsten voor docenten in opleiding

– mogelijkheid tot trainen met leerlingacteurs

– individuele en persoonlijke begeleiding door werkplekbegeleider en schoolopleider

 

Wij kenmerken ons verder als opleidingsplek door onze open houding. De deur staat altijd open voor al onze beginnende docenten! Wij stimuleren iedere docent in opleiding en beginnende docent om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

‘Onderzoekend leren in gemeenschap’
‘Leren in context van beroep en samenleving’

Agenda