Welkom bij Opleidingsschool Noord-Limburg

Maak hier uw keuze

Over OSNL

Missie / Visie

Ons onderwijs heeft leraren nodig die in een steeds veranderende context leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun vorming en ontwikkeling. Leraren met een sterke professionele identiteit die stevig in hun schoenen staan, als persoon én als professional. Onze missie als partners binnen OSNL is: wij werken samen om een leeromgeving te creëren die (aankomende) leraren uitdaagt en ondersteunt om een sterke professionele identiteit te ontwikkelen. We werken van leerling tot ervaren leraar, vanuit ons gedeelde beroepsbeeld: de leraar die een context vol uitdaging voor leren creëert, die sterk is in talentontwikkeling en die op onderzoek uit gaat.

Ons opleidingshuis

Centraal in onze missie staat het ontwikkelen van een sterke professionele identiteit. Daarom werken we binnen OSNL vanuit leren in verbinding en congruent opleiden met ons beroepsbeeld. 

Leren in verbinding

Om leraar te worden met een sterke professionele identiteit zijn leren in verbinding met elkaar en samenhang tussen persoon, praktijk en theorie nodig. Deze twee uitgangspunten vormen de basis van onze opleidingsvisie.

  • Samen sterk in leren

Leraar worden doe je in verbinding. Dialoog en interactie zijn essentieel om uiting te geven aan professionele identiteit en om die verder te ontwikkelen in relatie tot professionele onderwijsopvattingen en beroepsbeelden.

  • Persoon, praktijk en theorie in samenhang

Leraar worden betekent integreren van de persoonlijke en professionele aspecten van het beroep. iedere leraar geeft zijn eigen kleur hieraan; door de samenhang te vinden tussen persoon, praktijk en theorie krijgt deze kleur professioneel vorm.

Ons beroepsbeeld geeft richting aan onze dialoog en professionele identiteit. Congruent hiermee hanteren wij drie visiepijlers voor de leeromgeving die we binnen OSNL voor onze (aankomende) leraren creëren.

Pijler 1

Een context vol uitdaging

We bieden (aankomende) leraren een rijke context met diverse onderwijsomgevingen. We stimuleren een brede blik op onderwijs en het opzoeken van uitdagingen om van te leren.

Pijler 2

Talent in ontwikkeling

We stimuleren (aankomende) leraren om talent te herkennen, te waarderen en te benutten. Talenten van anderen én eigen talenten, op zoek naar een eigen professionele identiteit.

Pijler 3

Op onderzoek uit

We stimuleren explorerend leren waarbij (aankomende) leraar de regie neemt en door onderzoek waardevolle beroepsproducten genereert.

'Op onderzoek uit'

Ons Team

‘Een context vol uitdaging'

Partners

De acht samenwerkende partners van de aspirant Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL) vormen samen het fundament en de twee hoekstenen van de opleidingsschool als ‘opleidingshuis’.

Partners binnen OSNL zijn zes scholen voor voortgezet onderwijs en twee opleidingsinstituten:

Bouwens van der Boije College

Nieuwsgierig naar jou...

Het Bouwens van der Boijecollege; kort gezegd het Bouwens is een brede school voor voortgezet onderwijs in de gemeente Peel en Maas met ongeveer 1600 leerlingen en 170 personeelsleden.

In de realisatie van onze missie en visie vinden wij resultaatgerichtheid, toekomstgerichtheid, vertrouwen, passie en persoonlijke benadering belangrijk. We vinden dat deze vijf waarden herkenbaar moeten zijn in de dagelijkse praktijk voor leerlingen, ouders en medewerkers van het Bouwens. In de opleidingen is aandacht voor respectvolle samenwerking met elkaar en de omgeving, contacten met het bedrijfsleven, de overheid en het culturele en maatschappelijke leven.

Het Bouwens biedt een actieve omgeving aan waarin onderwijsprofessionals kennis delen.

Technasium; Taalbeleid; Big Picture Learning; Topsportklas; Sportklas; Versterkt mentoraat; Bouwensweek; SPOP; LOB; Keuzes vernieuwing VMBO; Gymnasium; Ondersteuningsplan; Effect OL-uren; Functie mediatheek in school.

Dendron College

De persoonlijke school met kansen voor elke leerling

Dagelijks volgen ruim 2100 leerlingen onderwijs aan het Dendron College. Samen met docenten, directie en onderwijsondersteunend personeel is het een klein dorp waar alles is gericht op groei en ontwikkeling van jonge mensen. En met succes. In januari 2018 zijn we uitgeroepen tot ‘Superschool’.

We willen voor al deze leerlingen een persoonlijke school zijn, met kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor iedereen op maat. Het Dendron College is een school met heel veel extra’s. We verzorgen naast het onderwijs lessen en activiteiten waarbij talent tot uiting komt.

Het Dendron College is een uitstekende school met heel veel extra’s. Wij bieden een eigen omroepploeg (Dendron TV), debatclub, een kunstklas en een sportklas, muziek-theaterklas, diverse VWO+ projecten voor inhoudelijk verdieping, Op Niveau in de regio- persoonlijk loopbaanleren programma voor VWO-leerlingen, Cambridge English, Science Symposium, masterclasses en virtual reality, internationalisering

Onze school heeft de ambitie studenten die het onderwijs in willen enthousiast te maken en te houden.  Onze enthousiaste werkplekbegeleiders investeren in jou, dus is het logisch dat we van jou hetzelfde vragen. Onze begeleiding stemmen we geheel af op jouw leerdoelen. We brengen niet alleen kennis en vaardigheden over, maar laten je vooral “je eigenheid als docent” in jou ontdekken. Persoonlijker kan niet!

Raaylandcollege

De toekomst begint vandaag

Het Raayland College is een veelzijdige, regionale school met een veilig en stimulerend leerklimaat. We bieden een breed, eigentijds aanbod. Ruim 2.000 leerlingen volgen bij ons voortgezet onderwijs bestaande uit gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Goede begeleiding en goed onderwijs staat voorop. Iedereen vindt bij ons iets dat bij hem of haar past, bijvoorbeeld het technasium voor havo/vwo, talentklassen op gebied van sport, art, multimedia en discovery, Cambridge English en twee bijzondere techniekroutes.

Onze school is aangesloten bij ELOS. Dat betekent dat we in de schoolloopbaan van onze leerlingen aandacht besteden aan het feit dat we Europeanen zijn.

Het Raayland College werkt al jaren structureel samen met de lerarenopleidingen. Gezamenlijk hanteren we gemeenschappelijke beoordelingscriteria, visie en instrumenten om studenten te begeleiden. Ook vinden wij het belangrijk dat docenten in opleiding actief kunnen deelnemen aan onze onderwijsinnovaties en aan onze intervisie -en themabijeenkomsten.

Ons motto is dan ook dat leraren niet meer de kennisoverdragers zijn van vroeger, maar ontwerpers van leerarrangementen!

College Den Hulster

Een school, die onderwijs persoonlijk maakt

College Den Hulster is een school voor en van de leerling, een dynamische school die voortdurend in ontwikkeling blijft. We vinden het belangrijk dat leerlingen in een prettige en veilige omgeving kunnen leren en zich maximaal kunnen ontwikkelen waarbij veel aandacht is voor persoonlijk leren.

We bieden verschillende onderwijsprogramma’s aan. Zo beschikt de school over het predicaat Technasium, is het een erkende tto-school (tweetalig onderwijs, met het hoogst haalbare niveau van Engels, het IB language A) en behoort het tot de vier Topsport Talent Scholen in Limburg. Verder heeft het een Da Vinci afdeling in huis (tweetalig vwo voor hoog- en meerbegaafden) en bieden we in de onderbouw van het vmbo het vak technology & design aan. In de bovenbouw beschikken wij over een Technodome, waarin op het gebied van de techniek nauw wordt samen gewerkt met het MBO (doorlopende leerlijn).

Stagiaires voelen zich thuis op onze school en kunnen, indien ze dit willen, kennis maken met alle aspecten van het echte schoolleven zoals bv teamvergaderingen en studiemiddagen. Op die manier bevinden ze zich midden in de bruisende onderwijspraktijk van alle dag. Kwaliteit staat bij College Den Hulster hoog in het vaandel. De stagiaires dragen daarbij hun steentje bij: op basis van hun waardevolle input weten wij de kwaliteit van het opleiden in de school steeds weer te verbeteren.

Blariacumcollege

Persoonlijke aandacht, sportactief, excellent

Op het Blariacumcollege zijn alle vormen van voortgezet onderwijs aanwezig: vmbo, havo en vwo (zowel atheneum als gymnasium). Jongeren kunnen dus het onderwijstype volgen dat het best bij hun mogelijkheden en belangstelling past.

Het Blariacumcollege is een school die steeds in ontwikkeling is. Voor iedere leerling bieden wij onderwijs aan dat past bij de leerling. We werken in een kleinschalige omgeving zodat de leerling zich gemakkelijk en snel thuis voelt. Onze gebouwen zijn zo ingericht dat er veel leerlingen tegelijkertijd les kunnen volgen, zonder dat het druk lijkt. Persoonlijke aandacht staat hoog in ons vaandel. Niet alleen tijdens de lessen, ook tijdens de begeleiding buiten de lessen hebben wij een uitgebreid aanbod aan ondersteuning. Zowel Maasland als Het Plein zijn een essentieel onderdeel van het aanbod van het Blariacumcollege. Om de persoonlijke aandacht nog beter af te stemmen op de leerlingen, werken we in het vmbo met ‘coachgroepen’. Mede door het oplossingsgericht werken vergroten wij het eigenaarschap van de leerling. Zodoende bereiden wij de leerlingen goed voor op hun plek in de maatschappij.

Het Blariacumcollege wil het beste uit haar leerlingen halen. Een goed opgeleide docent met de juiste vaardigheden en competenties speelt hierbij een grote rol. Om die reden wordt veel energie gestoken in het samen opleiden van (aanstaande) docenten binnen de school door middel van een kwalitatief goede begeleiding op maat.

Valuascollege

... méér dan een school!

Het Valuascollege is een school die breed onderwijs aanbiedt van VMBO beroepsonderwijs t/m Gymnasium. We hebben ook een ISK afdeling (Internationale Schakel Klas). Het is een grote school maar onze passie uit zich in het feit dat wij ‘méér dan een school’ zijn. Dit betekent dat wij erg veel waarde hechten aan maatwerk en differentiatie.

Wij staan bekend om onze TOPklassen. Deze klassen combineren talent met voortgezet onderwijs. Deze TOPklassen zijn er binnen alle niveaus voor de talenten: musical, muziek, dans, voco, tennis, handbal, hockey en kunst. Daarnaast heeft bv onze VMBO HBR afdeling (Horeca, Bakkerij en Recreatie) in de wijde omgeving een zeer goede naam.

De volgende onderdelen kenmerken onze school als opleidingsplek:

– bijeenkomsten voor beginnend docenten (themabijeenkomsten en intervisie; ook bovenschools binnen OGVO)

– bijeenkomsten voor docenten in opleiding

– mogelijkheid tot trainen met leerlingacteurs

– individuele en persoonlijke begeleiding door werkplekbegeleider en schoolopleider

 

Wij kenmerken ons verder als opleidingsplek door onze open houding. De deur staat altijd open voor al onze beginnende docenten! Wij stimuleren iedere docent in opleiding en beginnende docent om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

‘Op onderzoek uit'
'Talent in ontwikkeling'

Agenda